Uwaga! Bardzo ważny komunikat o oszustwach i wyłudzeniach - PRZECZYTAJ!

Umowa firmy APT KADRA Piotr Grudniewicz

Zasady zawierania umów

INFORMUJEMY, ŻE FIRMA APT KADRA PIOTR GRUDNIEWICZ Z SIEDZIBĄ W CHOCZNI PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 169 NIE POSIADAŁA I NIE POSIADA OFERT PRACY ZA GRANICĄ. WSZELKIE OGŁOSZENIA O JAKICHKOLWIEK OFERTACH PRACY UKAZUJĄCE SIĘ NA WSZELKICH PORTALACH INTERNETOWYCH SĄ PUBLIKOWANE PRZEZ OSOBY PODSZYWAJĄCE SIĘ POD NASZĄ AGENCJĘ JAK RÓWNIEŻ PODAJĄCE SIĘ ZA PANIĄ ALEKSANDRĘ GRUDNIEWICZ LUB PANA PIOTRA GRUDNIEWICZ LUB ICH PRACOWNIKÓW W CELU WYŁUDZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMUJEMY, ŻE NIE SĄ ADRESAMI KORESPONDENCYJNYMI NASZEJ AGENCJI: aleksandragrudniewicz@wp.pl ORAZ rekrutacja@agencjagrudniewicz.pl

JAK RÓWNIEŻ NIE SĄ TELEFONAMI KONTAKTOWYMI NUMERY +48 692 483 473 LUB +33 47 28 015.

W PRZYPADKU POWZIĘCIA WIADOMOSCI O PRÓBACH WYŁUDZENIA PIENIĘDZY LUB PODSZYWANIA SIĘ POD AGENCJĘ BARDZO PROSIMY O PILNY KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU: +48 696 062 237.

Umowa :


Pracownicy zatrudniani są wyłącznie na podstawie umowy o pracę tymczasową.